KRS Demos


Kocioł DEMOS 20 kW przeznaczony do spalania węgla, eko-groszku, peletu oraz drewna.

 paliwo podstawowe

 paliwo zastepcze

Konstrukcja kotłów DEMOS:

Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną. W ich budowie zrealizowana została wysoko efektywna technika spawania. Wyposażone są w samo odpopielające się stalowe palenisko retortowe, do którego podawane jest paliwo z zasobnika (kosza) za pomocą podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzane jest przez wentylator do układu dysz w retorcie.

Nowoczesny system elektroniczny kotła jest prosty i łatwy w obsłudze. Sterownik ST 37 steruje:

 • temperaturą, czasem przerwy i podawania,
 • pompą C.O. oraz C.W.U.,
 • szybkością nadmuchu,
 • istnieje możliwość podłączenia sterownika pokojowego,
 • funkcja letniego podtrzymywania,
 • priorytet ciepłej wody,
 • histereza temperatury zadanej,
 • funkcja wyłączenia podajnika (podczas używania rusztu awaryjnego).

Dodatkowym atutem kotła DEMOS jest możliwość podłączenia sterownika pokojowego.

Zaletą tych kotłów jest:

 • ekologiczne spalanie,
 • retortowy palnik stalowy, okrągły,
 • samo odpopielające się palenisko,
 • sprawność cieplna 88%,
 • dwustronna regulacja siły docisku drzwi,
 • automatyczne doprowadzeni paliwa do palnika,
 • sterowanie pompą C.O. i C.W.,
 • praca w trybach ręcznym, automatycznym i letnim,
 • awaryjne palenisko (ruszt sztabkowy żeliwny),
 • łatwe czyszczenie kotła.

Kotły typu DEMOS mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody i ciśnieniu roboczym 0,1 MPa, zabezpieczone zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczących zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego.

Kotły służą do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w: obiektach budownictwa mieszkalnego, rolniczego, użyteczności publicznej i przemysłowego. W obiektach tych temperatura wody zasilającej nie przekracza 95°C, a ciśnienie maksymalne wynosi 0,1 MPa. Kotły nie podlegają rejestracji UDT.