KMS

DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH!

Uniwersalny kocioł nadmuchowy typu KMS o nowoczesnej konstrukcji wykonany jest z atestowanych blach stalowych – „kotłowych” w konstrukcji spawanej.

 paliwo podstawowe

 paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Przednia komora stanowi palenisko z rusztem wodnym. Ruszta wodne stanowią jednolitą całość z wymiennikiem – są niewymienne. Pod wymiennikiem ciepła, na całym jego przekroju znajduje się komora popielnika. Pomiędzy rusztami wodnymi są umieszczone ruszta ruchome stalowe, które służą do „przegarniania” popiołu. Kocioł c.o. KMS ma wspawane kanały nadmuchowe po obu stronach ścian wymiennika (wybrane wielkości).

W kotle nadmuch ma za zadanie ułatwić rozprowadzanie powietrza w komorze spalania. Kocioł wykonany jest z blachy stalowej. Korpus kotła obejmuje komorę paleniskową oraz część konwekcyjną. Bezpieczeństwo komory paleniskowej jest zwiększone dzięki zainstalowaniu wzmocnień (broków), które dodatkowo usztywniają konstrukcję. Z tyłu znajduje się czopuch, którym spaliny odprowadzane są do komina. Z góry i z boku kotła oraz na czopuchu umieszczone są wyczystne otwory kotła. W dole komory spalania umieszczony jest ruszt płaski chłodzony wodą obiegową. Na górze kotła znajduje się wentylator i sterownik temperatury.

Kocioł posiada izolację ciepłochłonną z wełny mineralnej.

Zaletą tych kotłów jest:

  • wysoka sprawność cieplna ponad 83 %
  • szybka i prosta obsługa
  • ekonomiczne spalanie paliwa
  • możliwość podłączenia pompy obiegowej i jej sterowanie