BIO Impuls

DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH!

Stalowe kotły grzewcze typu IMPULS przeznaczone sa do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych.

paliwo: biomasa niedrzewna

Budowa i zasada działania

Kocioł grzewczy typu BIO IMPULS o nowoczesnej konstrukcji jest urządzeniem cieplnym górnego spalania paliw stałych. Kotły te wykonane są z atestowanych blach stalowych - „kotłowych” w konstrukcji spawanej. Przednia komora stanowi palenisko z rusztem wodnym. Ruszta wodne stanowia jednolitą całość z wymiennikiem - są niewymienne. Pod wymiennikiem ciepła, na całym jego przekroju znajduje się komora popielnika. W kotłach o najmniejszej mocy znamionowej 8 kW używane są ruszta żeliwne-sztabkowe, to na nich odbywa się proces spalania paliwa. Kotły BIO IMPULS mają wspawane kanały nadmuchowe (wybrane wielkości).

Nadmuchy mają za zadanie ułatwić rozprowadzenie powietrza z nadmuchu do spalin. Czyszczenie kotła odbywa się przez drzwiczki. Całośc konstrukcji wymiennika ciepła obłożona jest materiałem izolującym, który wypełnia przestrzeń między wymiennikiem, a obudową kotła. Kocioł wyposażony jest w termometr. Kocioł ma możliwość zamontowania miarkownika ciągu powietrza (brak w wyposażeniu).

Zaletą tych kotłów jest:

  • szybka i prosta obsługa
  • możliwość podłączenia wymiennika ciepłej wody