Porady

W celu uniknięcia problemów z eksploatacją bądź awarii kotła należy:

  • Prawidłowo dobrać kocioł do powierzchni grzewczej
  • Zapoznać się z dokumentacją techniczną (DTR) i stosować się do zapisów w niej zawartych.
  • Stosować paliwo wysokiej jakości, odpowiednie dla danego typu kotła.